Pozvánka_Valné zhromaždenie 2018

Pozvánka_VZ2018

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves so sídlom F-Centrum, Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 07. 10. 2018 od 15.00 h vo veľkej sále Istra Centra na Hradištnej ulici č. 43 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi.

Splnomocnenie_URBAR-DNV2018

/príloha „Pozvánka_VZ2018“ je so súhlasom dotknutých osôb a členov Výboru resp. Dozornej rady. V splnomocnení je možné zakrúžkovaním označiť aj viaceré osoby, ktoré sa v prípade potreby môžu vzájomne zastúpiť./