Pozvánka_Valné zhromaždenie 2022

POZV_VZ2022

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves so sídlom F‐Centrum, Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Spoločenstvo“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 11. 09. 2022 (nedeľa) od 15.00 h vo veľkej sále Istra Centra na Hradištnej ulici č. 43 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi.

PRÍLOHY

Urbár DNV-Stanovy – 2015-2021

Urbár DNV-Stanovy – 20220911-zmena

Urbár DNV-Zmluva o pozemkovom spoločenstve – 2015-2021

Urbár DNV-Zmluva o pozemkovom spoločenstve – 20220911-zmena