Pozvánka_Valné zhromaždenie 2022

Pozvánka_Valné zhromaždenie 2022

POZV_VZ2022 Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves so sídlom F‐Centrum, Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Spoločenstvo“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 11. 09. 2022 (nedeľa) od 15.00Read more about Pozvánka_Valné zhromaždenie 2022[…]

Pozvánka_Valné zhromaždenie 2020

Pozvánka_Valné zhromaždenie 2020

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves, pozem. spol., so sídlom Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Spoločenstvo“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. V súvislosti s aktuálnym epidemiologickým stavom a pretrvávajúcou mimoriadnou situáciouRead more about Pozvánka_Valné zhromaždenie 2020[…]

Pozvánka_Valné zhromaždenie 2019

Pozvánka_Valné zhromaždenie 2019

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves so sídlom F-Centrum, Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Spoločenstvo“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 26. 05. 2019 (nedeľa) od 15.00 h vo veľkej sáleRead more about Pozvánka_Valné zhromaždenie 2019[…]

Pozvánka_Valné zhromaždenie 2018

Pozvánka_Valné zhromaždenie 2018

Pozvánka_VZ2018 Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves so sídlom F-Centrum, Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 07. 10. 2018 od 15.00 h vo veľkej sále Istra Centra naRead more about Pozvánka_Valné zhromaždenie 2018[…]