Pozvánka_Valné zhromaždenie 2020

Pozvánka_Valné zhromaždenie 2020

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Devínska Nová Ves, pozem. spol., so sídlom Istrijská 4, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „Spoločenstvo“) v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a článku 1 Stanov Spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov Spoločenstva. V súvislosti s aktuálnym epidemiologickým stavom a pretrvávajúcou mimoriadnou situáciouRead more about Pozvánka_Valné zhromaždenie 2020[…]