Výbor

  • Encinger Milan , JUDr. Ing.
  • Kučerová Jarmila
  • Daničová Jozefína, Ing.
  • Encinger Dušan
  • Jecková Viera
  • Pagáčová Zuzana, Mgr.
  • Štrokendlová Zdenka, Ing.